Header Ad

Categories

  • No categories

Vermindering van bosbedekking in Suriname: jan t/m dec 2020 (kwartaal 1, 2, 3 en 4)

Januari tot en met december 2020

Via de satelliet technologie van Satelligence wordt er tweewekelijks bijgehouden waar er vermindering van bosbedekking in de bosgordel in Suriname voorkomt. Alleen gebieden waar een vermindering van bosbedekking van minimaal 1 hectare aaneengesloten voorkomt, worden opgepikt door de satelliet.

De Bosgordel
Het gebied dat gemonitored wordt door de satelliet is 4.71 miljoen ha. groot en bevindt zich in de districten Sipaliwini, Brokopondo (ookwel bosgordel genoemd), Commewijne en Marowijne. Er is gekozen om dit gebied te monitoren omdat hier de meeste productiebossen liggen en de meeste houtkapactiviteiten plaatsvinden.

 

Houtkapconcessies
Op de Satelligence kaarten zijn ook de bestaande uitgegeven, dus legale, houtkapconcessies te zien. Indien men zich echter aan de houtkapvergunning en SBB voorwaarden houdt voor duurzame houtkap, zou er ook binnen een houtkapconcessie geen alert mogen plaatsvinden van houtkap dat leidt tot vermindering van bosbedekking boven de 1 hectare aaneengesloten. Dit is namelijk verboden voor houtkapproducenten.

Resultaten 2020: januari t/m december 2020

Gekeken naar de resultaten van vermindering van bosbedekking in kwartaal 1, 2, 3 en 4 samen zien we dat er alerts zijn geweest voor:

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2020
Bosareaal  1006 ha. verlies 1,306 ha. verlies 3,459 ha. verlies 2,615 ha. verlies 8,386 ha. verlies
Particuliere concessies  400 ha. verlies 289 ha. verlies 822 ha. verlies 423 ha. verlies 1,934 ha. verlies
Gemeenschapsbossen  182 ha. verlies 146 ha. verlies 788 ha. verlies 595 ha. verlies 1,711 ha. verlies
Branden  121 alerts 13 alerts 120 alerts 757 alerts

1,011 alerts

In kwartaal drie en vier is de hoogste productie van hout geweest en zijn de meeste alerts van vermindering van  bosbedekking te zien; in alle categorieën. Dit staat in verhouding tot de jaren ervoor waar er ook in de maanden september en oktober een verhoging van de vermindering van bosbedekking was waar te nemen (droge tijd). De cijfers aan het begin van het jaar liggen traditioneel wat lager, mede door de invloed van het regenseizoen. Tussen september en januari vinden de meeste bosbrandjes plaats, onder meer omdat dat de periode is waarin kostgronden worden opengemaakt.

Tabel 1: cumulatieve bosvermindering van 03 januari 2020 tot en met 24 september 2020 in de bosgordel van Suriname.

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Subtotals
Vermindering van bosbedekking Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020
Bosareaal 150 172 684 78 579 649 337 674 2448 2111 343 161 8225
Particuliere concessies 67 98 235 13 195 81 29 144 649 338.5 52.5 32 1902
Gemeenschaps-
bossen
28 16 138 8 114 24 17 112 659 491.5 75.5 28 1683
Subtotals
per maand:
245 286 1057 99 888 754 383 930 3756 2941 471 221 11,810 ha. verlies

 

Qua alerts voor bosbranden werden de volgende cijfers genoteerd van januari t/m december 2020:

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Total
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020
Branden
in aantallen alerts
23 14 84 9 2 2 8 14 98 562 188 7 1,011 alerts voor branden

Interpretatie van gegevens

De gegevens zoals hier gepresenteerd zijn slechts een weergave van de constatering via de satelliet. De gegevens krijgen echter pas waarde als de gemeten cijfers afgezet worden tegenover andere bestaande informatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling in tijd, type vermindering in houtconcessies versus andere type houtkap, etc. Vooralsnog volstaan we met de presentatie van cijfers zonder hier direct een interpretatie aan te verbinden.

De informatie per januari 2020 is beschikbaar voor onderzoekers die dit voor wetenschappelijke doeleinden willen gebruiken. Contact ons voor meer informatie.