Header Ad

Categories

  • No categories

Afl. 17 Busi Taki: FREL

Is Suriname nu wel of niet carbon negatief? Daarvoor moet je weten hoeveel uitstoot van CO2 Suriname heeft. Dit wordt gemeten en o.a. in de FREL vastgelegd, oftewel in het Forest Reference Emission Level rapport. In aflevering 17 onderzoekt Christio: wat er in een FREL staat? Wat je met die data kan? En wat de data ons voorspelt over onze uitstoot in de nabije toekomst. Mw. Consuela Paloeng van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) vertelt hem over de FREL.