Header Ad

Categories

  • No categories

Vermindering van bosbedekking in Suriname t/m september 2020 (kwartaal 1, 2 en 3)

Januari tot en met september 2020

Via de satelliet technologie van Satelligence wordt er tweewekelijks bijgehouden waar er vermindering van bosbedekking in de bosgordel in Suriname voorkomt. Alleen gebieden waar een vermindering van bosbedekking van minimaal 1 hectare aaneengesloten voorkomt, worden opgepikt door de satelliet.

De Bosgordel
Het gebied dat gemonitored wordt door de satelliet is 4.71 miljoen ha. groot en bevindt zich in de districten Sipaliwini, Brokopondo (ookwel bosgordel genoemd), Commewijne en Marowijne. Er is gekozen om dit gebied te monitoren omdat hier de meeste productiebossen liggen en de meeste houtkapactiviteiten plaatsvinden.

 

Houtkapconcessies
Op de Satelligence kaarten zijn ook de bestaande uitgegeven, dus legale, houtkapconcessies te zien. Indien men zich echter aan de houtkapvergunning en SBB voorwaarden houdt voor duurzame houtkap, zou er ook binnen een houtkapconcessie geen alert mogen plaatsvinden van houtkap dat leidt tot vermindering van bosbedekking boven de 1 hectare aaneengesloten. Dit is namelijk verboden voor houtkapproducenten.

Resultaten tot en met september in 2020

Gekeken naar de resultaten van vermindering van bosbedekking in kwartaal 1, 2 en 3 samen zien we dat er alerts zijn geweest voor:

Q1 Q2 Q3

Bosareaal

 1006 ha. verlies 1,306 ha. verlies 3,459 ha. verlies Meer dan kwartaal 1 en 2 samen

Particuliere concessies

 400 ha. verlies

289 ha. verlies

822 ha. verlies

Meer dan kwartaal 1 en 2 samen

Gemeenschapsbossen

 182 ha. verlies

146 ha. verlies

788 ha. verlies

Twee keer zoveel als kwartaal 1 en 2 samen

Branden  121 alerts 13 alerts 120 alerts

Evenveel als in kwartaal 1

In begin september is er een opleving in vermindering van de bosbedekking te zien in alle categorieën. Dit staat in verhouding tot de jaren ervoor waar er ook in de maanden september en oktober een verhoging van de vermindering van bosbedekking was waar te nemen.

Tabel 1: cumulatieve bosvermindering van 03 januari 2020 tot en met 24 september 2020 in de bosgordel van Suriname.

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Totalen t/m 24 september
Vermindering van bosbedekking Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept  
Bosareaal
(verlies in ha.)
150 172 684 78 579 649 337 674 2448
5771
Particuliere concessies
(verlies in ha.)
67 98 235 13 195 81 29 144 649
1511
Gemeenschapsbossen
(verlies in ha.)
28 16 138 8 114 24 17 112 659
1116
Branden
(aantallen alerts)
23 14 84 9 2 2 8 14 98
254
Subtotals per 2 weken: 268 300 1141 108 890 756 391 944 3854

 

Interpretatie van gegevens

De gegevens zoals hier gepresenteerd zijn slechts een weergave van de constatering via de satelliet. De gegevens krijgen echter pas waarde als de gemeten cijfers afgezet worden tegenover andere bestaande informatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling in tijd, type vermindering in houtconcessies versus andere type houtkap, etc. Vooralsnog volstaan we met de presentatie van cijfers zonder hier direct een interpretatie aan te verbinden.

De informatie per januari 2020 is beschikbaar voor onderzoekers die dit voor wetenschappelijke doeleinden willen gebruiken. Contact ons voor meer informatie.