Header Ad

Categories

  • No categories

Vermindering van bosbedekking in Suriname in kwartaal 1

Januari tot en met maart 2020

Via de satelliet technologie van Satelligence wordt er tweewekelijks bijgehouden waar er vermindering van bosbedekking in de bosgordel in Suriname voorkomt. Alleen gebieden waar een vermindering van bosbedekking van minimaal 1 hectare aaneengesloten voorkomt, worden opgepikt door de satelliet.

De bosgordel
Het gebied dat gemonitored wordt door de satelliet is 4.71 miljoen ha. groot en bevindt zich in de districten Sipaliwini, Brokopondo (ookwel bosgordel genoemd), Commewijne en Marowijne. Er is gekozen om dit gebied te monitoren omdat hier de meeste productiebossen liggen en de meeste houtkapactiviteiten plaatsvinden.

 

Houtkapconcessies
Op de Satelligence kaarten zijn ook de bestaande uitgegeven, dus legale, houtkapconcessies te zien. Indien men zich echter aan de houtkapvergunning en SBB-voorwaarden houdt voor duurzame houtkap, zou er ook binnen een houtkapconcessie geen alert mogen plaatsvinden van houtkap dat leidt tot vermindering van bosbedekking boven de 1 hectare aaneengesloten. Dit is namelijk verboden voor houtkapproducenten.

Resultaten kwartaal 1 2020

Gekeken naar de resultaten van vermindering van bosbedekking in kwartaal 2020 zien we dat er alerts zijn geweest voor:

Bosareaal 1,006 ha. verlies
Particuliere concessies 400 ha. verlies
Gemeenschapsbossen 182 ha. verlies
Branden 121 alerts
Bosvermindering Q1 2020
3-16 jan 17-30 jan 31 jan-13 feb 14-27 feb 28 feb -12 mrt 13-26 mrt Subtotal
Bosareaal (verlies in ha.) 63 87 99 73 652 32 1,006
Particuliere concessies  (verlies in ha.) 31 36 65 33 219 16 400
Gemeenschapsbossen (verlies in ha.) 9 19 9 7 134 4 182
Branden (alerts in aantallen) 13 10 6 8 51 33 121

Interpretatie van gegevens

De gegevens zoals hier gepresenteerd zijn slechts een weergave van de constatering via de satelliet. De gegevens krijgen echter pas waarde als de gemeten cijfers afgezet worden tegenover andere bestaande informatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling in tijd, type vermindering in houtconcessies versus andere type houtkap, etc. Vooralsnog volstaan we met de presentatie van cijfers zonder hier direct een interpretatie aan te verbinden.

De informatie per januari 2020 is beschikbaar voor onderzoekers die dit voor wetenschappelijke doeleinden willen gebruiken. Contact ons voor meer informatie.