Header Ad

Categories

  • No categories

Vermindering van bosbedekking in Suriname in 1e half jaar 2020 (kwartaal 1 en 2)

Januari tot en met juni 2020

Via de satelliet technologie van Satelligence wordt er tweewekelijks bijgehouden waar er vermindering van bosbedekking in de bosgordel in Suriname voorkomt. Alleen gebieden waar een vermindering van bosbedekking van minimaal 1 hectare aaneengesloten voorkomt, worden opgepikt door de satelliet.

De Bosgordel
Het gebied dat gemonitored wordt door de satelliet is 4.71 miljoen ha. groot en bevindt zich in de districten Sipaliwini, Brokopondo (ookwel bosgordel genoemd), Commewijne en Marowijne. Er is gekozen om dit gebied te monitoren omdat hier de meeste productiebossen liggen en de meeste houtkapactiviteiten plaatsvinden.

 

Houtkapconcessies
Op de Satelligence kaarten zijn ook de bestaande uitgegeven, dus legale, houtkapconcessies te zien. Indien men zich echter aan de houtkapvergunning en SBB voorwaarden houdt voor duurzame houtkap, zou er ook binnen een houtkapconcessie geen alert mogen plaatsvinden van houtkap dat leidt tot vermindering van bosbedekking boven de 1 hectare aaneengesloten. Dit is namelijk verboden voor houtkapproducenten.

Resultaten kwartaal 1 en 2 in 2020

Gekeken naar de resultaten van vermindering van bosbedekking in kwartaal 1 en 2 samen zien we dat er alerts zijn geweest voor:

Bosareaal 2,312 ha. verlies 300 ha. meer dan kwartaal 1
Particuliere concessies 689 ha. verlies 111 ha. meer dan kwartaal 1
Gemeenschapsbossen 328 ha. verlies 36 ha. meer dan kwartaal 1
Branden 134 alerts 108 ha. meer dan kwartaal 1

In midden mei en eind juni is er een opleving in vermindering van de bosbedekking te zien in bosarealen.

Tabel 1: cumulatieve bosvermindering van 03 januari 2020 tot en met 02 juli 2020 in de bosgordel van Suriname, gemeten in hectares

Vermindering van bosbedekking
jan feb maart april mei juni Subtotal
Bosareaal (verlies in ha.) 150 172 684 78 579 649 2312
Particuliere concessies  (verlies in ha.) 67 98 65235 13 195 81 689
Gemeenschapsbossen (verlies in ha.) 28 16 138 8 114 24 328
Branden (alerts in aantallen) 23 14 84 9 2 2 134
Totaal 268 300 1141 108 890 756

Interpretatie van gegevens

De gegevens zoals hier gepresenteerd zijn slechts een weergave van de constatering via de satelliet. De gegevens krijgen echter pas waarde als de gemeten cijfers afgezet worden tegenover andere bestaande informatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling in tijd, type vermindering in houtconcessies versus andere type houtkap, etc. Vooralsnog volstaan we met de presentatie van cijfers zonder hier direct een interpretatie aan te verbinden.

De informatie per januari 2020 is beschikbaar voor onderzoekers die dit voor wetenschappelijke doeleinden willen gebruiken. Contact ons voor meer informatie.